ไฟสายยาง

            เป็นที่นิยมใช้กันปัจจุบันก็มี ไฟสายยางกลม และ ไฟสายยางแบน บางคนก็เรียก ไฟท่อยาง โดยไฟสายยางกลม

Rope Light LED

ไฟสายยาง

ไฟสายยางท่อกลม LED 10 เมตร สีขาว

      ไฟสายยางท่อกลม LED สีขาว 10 เมตร นิยมใช้ประดับตกแต่งในอาคารบ้านเรือน เหมาะสำหรับงานดีไซน์ งานไฟซ่อนฝ้า ไฟแต่งร้าน

650 บาท
450 บาท
ไฟสายยางท่อกลม LED 10 เมตร สีรวม

     ไฟสายยางท่อกลม LED สีรวม 10 เมตร นิยมใช้ประดับตกแต่งในอาคารบ้านเรือน เหมาะสำหรับงานดีไซน์ งานไฟซ่อนฝ้า ไฟแต่งร้าน

650 บาท
450 บาท
ไฟสายยางท่อกลม LED 10 เมตร สีชมพู

     ไฟสายยางท่อกลม LED สีชมพู 10 เมตร นิยมใช้ประดับตกแต่งในอาคารบ้านเรือน เหมาะสำหรับงานดีไซน์ งานไฟซ่อนฝ้า ไฟแต่งร้าน

650 บาท
450 บาท
ไฟสายยางท่อกลม LED 10 เมตร สีแดง

      ไฟสายยางท่อกลม LED สีแดง 10 เมตร นิยมใช้ประดับตกแต่งในอาคารบ้านเรือน เหมาะสำหรับงานดีไซน์ งานไฟซ่อนฝ้า ไฟแต่งร้าน

650 บาท
450 บาท
ไฟสายยางท่อกลม LED 10 เมตร สีฟ้า

     ไฟสายยางท่อกลม LED สีฟ้า 10 เมตร นิยมใช้ประดับตกแต่งในอาคารบ้านเรือน เหมาะสำหรับงานดีไซน์ งานไฟซ่อนฝ้า ไฟแต่งร้าน

650 บาท
450 บาท
ไฟสายยางท่อกลม LED 10 เมตร สีเหลือง

     ไฟสายยางท่อกลม LED สีเหลือง 10 เมตร นิยมใช้ประดับตกแต่งในอาคารบ้านเรือน เหมาะสำหรับงานดีไซน์ งานไฟซ่อนฝ้า ไฟแต่งร้าน

650 บาท
450 บาท
ไฟสายยางท่อกลม LED 10 เมตร สีเขียว

      ไฟสายยางท่อกลม LED สีเขียว 10 เมตร นิยมใช้ประดับตกแต่งในอาคารบ้านเรือน เหมาะสำหรับงานดีไซน์ งานไฟซ่อนฝ้า ไฟแต่งร้าน

650 บาท
450 บาท
ไฟสายยางท่อกลม LED 10 เมตร สีวอร์มไวท์

      ไฟสายยางท่อกลม LED สีวอร์มไวท์ 10 เมตร นิยมใช้ประดับตกแต่งในอาคารบ้านเรือน เหมาะสำหรับงานดีไซน์ งานไฟซ่อนฝ้า

650 บาท
450 บาท
ไฟสายยางท่อกลม LED 100 เมตร สีแดง

     ไฟสายยางท่อกลม LED สีแดง 100 เมตร นิยมใช้ประดับตกแต่งในอาคารบ้านเรือน เหมาะสำหรับงานดีไซน์ งานไฟซ่อนฝ้า ไฟแต่งร้าน

3,400 บาท
2,900 บาท
ไฟสายยางท่อกลม LED 100 เมตร สีเหลือง

     ไฟสายยางท่อกลม LED สีเหลือง 100 เมตร นิยมใช้ประดับตกแต่งในอาคารบ้านเรือน เหมาะสำหรับงานดีไซน์ งานไฟซ่อนฝ้า ไฟแต่งร้าน

3,400 บาท
2,900 บาท
ไฟสายยางท่อกลม LED 100 เมตร สีฟ้า

      ไฟสายยางท่อกลม LED สีฟ้า 100 เมตร นิยมใช้ประดับตกแต่งในอาคารบ้านเรือน เหมาะสำหรับงานดีไซน์ งานไฟซ่อนฝ้า ไฟแต่งร้าน

3,700 บาท
3,100 บาท
ไฟสายยางท่อกลม LED 100 เมตร สีรวม

      ไฟสายยางท่อกลม LED สีรวม 100 เมตร นิยมใช้ประดับตกแต่งในอาคารบ้านเรือน เหมาะสำหรับงานดีไซน์ งานไฟซ่อนฝ้า

3,700 บาท
3,100 บาท
ไฟสายยางท่อกลม LED 100 เมตร สีขาว

     ไฟสายยางท่อกลม LED สีขาว 100 เมตร นิยมใช้ประดับตกแต่งในอาคารบ้านเรือน เหมาะสำหรับงานดีไซน์ งานไฟซ่อนฝ้า

3,800 บาท
3,300 บาท
ไฟสายยางท่อกลม LED 100 เมตร สีเขียว

     ไฟสายยางท่อกลม LED สีเขียว 100 เมตร นิยมใช้ประดับตกแต่งในอาคารบ้านเรือน เหมาะสำหรับงานดีไซน์ งานไฟซ่อนฝ้า

3,800 บาท
3,300 บาท
ไฟสายยางท่อกลม LED 100 เมตร สีวอร์มไวท์

      ไฟสายยางท่อกลม LED สีวอร์มไวท์ 100 เมตร นิยมใช้ประดับตกแต่งในอาคารบ้านเรือน เหมาะสำหรับงานดีไซน์ งานไฟซ่อนฝ้า

4,500 บาท
3,500 บาท
ไฟสายยางท่อกลม LED 100 เมตร สีชมพู

      ไฟสายยางท่อกลม LED สีชมพู 100 เมตร นิยมใช้ประดับตกแต่งในอาคารบ้านเรือน เหมาะสำหรับงานดีไซน์ งานไฟซ่อนฝ้า

4,500 บาท
3,500 บาท
ไฟสายยาง SMD 5050 ยาว 100 เมตร สีแดง

     ไฟสายยาง SMD5050 ยาว 100 เมตร สีแดง นิยมใช้ประดับตกแต่งในอาคารบ้านเรือน เหมาะสำหรับงานดีไซน์ งานไฟซ่อนฝ้า

3,800 บาท
3,500 บาท
ไฟสายยาง SMD 5050 ยาว 100 เมตร สีขาว

     ไฟสายยาง SMD 5050 ยาว 100 เมตร สีขาว นิยมใช้ประดับตกแต่งในอาคารบ้านเรือน เหมาะสำหรับงานดีไซน์ งานไฟซ่อนฝ้า

3,800 บาท
3,500 บาท
ไฟสายยาง SMD 5050 ยาว 100 เมตร สีฟ้า

      ไฟสายยาง SMD 5050 ยาว 100 เมตร สีฟ้า นิยมใช้ประดับตกแต่งในอาคารบ้านเรือน เหมาะสำหรับงานดีไซน์ งานไฟซ่อนฝ้า

3,800 บาท
3,500 บาท
ไฟสายยาง SMD 5050 ยาว 100 เมตร สีเหลือง

      ไฟสายยาง SMD 5050 ยาว 100 เมตร สีเหลือง นิยมใช้ประดับตกแต่งในอาคารบ้านเรือน เหมาะสำหรับงานดีไซน์ งานไฟซ่อนฝ้า

3,800 บาท
3,500 บาท
ไฟสายยาง SMD 5050 ยาว 100 เมตร สีเขียว

     ไฟสายยาง SMD 5050 ยาว 100 เมตร สีเขียว นิยมใช้ประดับตกแต่งในอาคารบ้านเรือน เหมาะสำหรับงานดีไซน์ งานไฟซ่อนฝ้า

3,800 บาท
3,500 บาท
ไฟสายยาง SMD 5050 ยาว 100 เมตร สีวอร์ม

     ไฟสายยาง SMD 5050 ยาว 100 เมตร สีวอร์มไวท์ นิยมใช้ประดับตกแต่งในอาคารบ้านเรือน เหมาะสำหรับงานดีไซน์ งานไฟซ่อนฝ้า

3,800 บาท
3,500 บาท
ไฟสายยาง SMD 5050 ยาว 100 เมตร สีรวม

      ไฟสายยาง SMD 5050 ยาว 100 เมตร สีรวม นิยมใช้ประดับตกแต่งในอาคารบ้านเรือน เหมาะสำหรับงานดีไซน์ งานไฟซ่อนฝ้า

13,800 บาท
9,500 บาท
ไฟสายยาง SMD 5050 ยาว 100 เมตร สีชมพู

      ไฟสายยาง SMD 5050 ยาว 100 เมตร สีชมพู นิยมใช้ประดับตกแต่งในอาคารบ้านเรือน เหมาะสำหรับงานดีไซน์ งานไฟซ่อนฝ้า

3,800 บาท
3,500 บาท
หัวจ่ายไฟสายยางท่อกลม LED

     หัวจ่ายไฟสายยางท่อกลม LED ไฟสายยางหุ้มด้วยซิลิโคน มีคุณสมบัติกันน้ำได้ดี ติดตั้งง่ายโดยต่อผ่านปลั๊กหัวจ่ายไฟ 220V

50 บาท
45 บาท
คอนโทรลไฟสายยางท่อกลม LED 50 เมตร

     คอนโทรลไฟสายยางท่อกลม LED 50 เมตร สามารถปรับฟังก์ชั่นได้ 8 รูปแบบ ไฟสายยางหุ้มด้วยซิลิโคน มีคุณสมบัติกันน้ำได้ดี

105 บาท
90 บาท
ข้อต่อกลาง ไฟสายยาง LED ท่อกลม

      ข้อต่อกลาง ไฟสายยาง LED ท่อกลม ใช้งานสะดวก เหมาะสำหรับการต่อสายข้อต่อกลางของไฟสายยาง LED ท่อกลม

32 บาท
25 บาท
จุกปิดท้ายไฟสายยางท่อกลม

      จุกปิดท้ายไฟสายยางท่อกลม ใช้สำหรับปิดท้ายไฟสายยางท่อกลับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและสวยงามยิ่งขึ้น

8 บาท
5 บาท
หัวจ่ายไฟสายยาง SMD 5050 แบบแบน

     หัวจ่ายไฟสายยาง SMD 5050 แบบแบน ไฟสายยางหุ้มด้วยซิลิโคน กันน้ำได้ดี ติดตั้งง่ายโดยต่อผ่านปลั๊กหัวจ่ายไฟ 220V

55 บาท
45 บาท
คอนโทรลไฟสายยางท่อกลม LED 100 เมตร

     คอนโทรลไฟสายยางท่อกลม LED 100 เมตร สามารถปรับฟังก์ชั่นได้ 8 รูปแบบ ไฟสายยางหุ้มด้วยซิลิโคน มีคุณสมบัติกันน้ำได้ดี

520 บาท
450 บาท